Ingen radonfare hos os

I starten af året satte kommunen små målere op på samtlige skoler og daginstitutioner for at tjekke koncentrationen af den sundhedsfarlige luftart radon. Nu har vi fået resultatet, og heldigvis er der ingen grund til at være urolig.

”Indholdet af radon er på ingen måde kritisk i Kolding Kommunes skoler og daginstitutioner. Der er ikke behov for særlige foranstaltninger ud over, at man selvfølgelig altid skal lufte ud og sørge for god ventilation for at sikre et sundt indeklima,” siger embedslæge Henrik L. Hansen efter at have vurderet resultaterne af den omfattende screening.

Mængden af radon i børnehaven Sønderled ligger under Sundhedsstyrelsens vejledende grænseværdi.

Du kan læse mere om undersøgelsen og se værdierne for de enkelte institutioner på kommunens hjemmeside – Link. https://www.kolding.dk/index.php?option=com_reditem&view=itemdetail&id=109199.