Samarbejde

Vores vigtigste samarbejdspartnere i hverdagen er selvfølgelig vores forældre og hinanden - medarbejderne i mellem. Der ud over samarbejder vi også med følgende.

 • Andre institutioner i området
 • Dagplejen
 • Specialinstitutioner
 • BUF - vores forvaltningen
 • PPR
 • Støttekorpset
 • Familie afdelingen
 • Kolding Kommune
 • Socialforvaltningen, Multiflex
 • Børnepsyk. Kolding Sygehus mm.
 • Skolerne, hvor vores kommende skolebørn skal gå på