Forældresamarbejde

Bestyrelsen

Da Sønderled er en kommunal institution består vores bestyrelse af forældrevalgte medlemmer, 1 personale repræsentant og lederen. Vi har 6 forældrevalgte medlemmer og 1 suppleant. Forældrene vælges for 2 år af gangen. 3 vælges i ulige år og 3 vælges i lige år

Bestyrelsen afholder ca. 4 møder årligt eller efter behov.

Bestyrelsens arbejde og kompetencer er beskrevet i et sæt vedtægter og en forretningsorden.

Det er i bestyrelsesarbejdet, forældrene har mulighed for at gøre deres brugerindflydelse gældende, ved at deltage i beslutningsprocessen med hensyn til principperne for børnehavens virke.