Forældresamtaler

Som nystartede forældre får I altid tilbudt en opstarts samtale inden jeres barn starter i børnehaven, og en samtale igen når jeres barn har været i børnehaven ca. 3 mdr, hvor vi vil snakke om hvordan opstartsperioden har været for barnet og for jer forældre og selvfølgelig også snakke om tiden fremad.Når det er tid for skoleindskrivning, vil vi forinden også tilbyde en samtale, som omhandler skole-modenhed og hvad vi i fællesskab kan have fokus på, for at forberede barnet mest mulig til den kommende skolestart.Når det af personalet skønnes, at der er behov for en samtale undervejs i barnets børnehavetid, så aftales det individuelt med jer forældre.Skulle I have behov for yderligere samtaler, er I naturligvis altid velkomne.I efteråret afholder vi et fælles forældremøde for hele huset, hvor også vores valg til bestyrelsen vil foregå. Her kan indholdet være forskelligt år for år.