Traditioner

Traditioner.

 

I børnehaven har vi nogle traditioner. Her er nogle eksempler.:

Børnehavens fødselsdag: Vi fejrer børnehavens fødselsdag med sang og flag og lidt godt til ganen.

Diskofest: Disko aften i Sønderled er et forældre arrangement hvor for de 4 - 6 årige fra kl. 17 – 19. Udover at danse står menuen på Pizzasnegle, Pølsehorn, Frikadeller, Agurk-gulerodsstave, Is, Popcorn og saltstænger og Saftevand. Udover forældrene deltager 2 fra personalet.

Fastelavnsfest: Vi starter kl. 9.30 med at synge fastelavnssange. Efter slåer vi katten af tønden og kårer hvem der bliver dronning og konge.

Afslutningsfest for ældste-børnene: Der afholdes afslutning i mødestedet ved morgensang kl. 10.30. Der bliver holdt afskedstale og uddelt afgangsbeviser og afskedsmapper. Herefter går vi på børnenes stuer og spiser frokost.

Påskefrokost: Vi mødes kl. 10.30 til morgensang med påskesange. Herefter afholder vi påskefrokost – og får besøg af påskeharen og kyllingen – som måske lægger chokoladeæg.

Bedsteforældredag: Vi starter kl. 10.00 med Velkomsttale. Bedsteforældrene har en blomst med som de planter sammen med deres børnebørn. Der vil være kage og kaffe både formiddag og eftermiddag.

Dagplejedag: Vi får besøg af alle dagplejerne i området og deres børn. De kommer kl. ca. 10, hvor vi synger for dem. Bagefter hygger vi på legepladsen sammen og spiser boller. Dagplejebørnene går hjem inden vi spiser madpakker i børnehaven.

Skt. Hans: : Vi tænder bål og sætter fut i heksen og synger Sankt hans sange, herefter rister vi pølser og brød.

Fælles tur: Til Skibelund strand, hvor vi fanger krabber, rejer og laver mad over bål. Vi tager fra børnehaven om morgen og børnene hentes derude af deres forældre.

Legepladsdag: Vi samles og hjælper hinanden personale og forældre med at sætte legepladsen i stand med forskellige praktiske opgaver, såsom at male mm.

Motionsdag/løb: Fredag før efterårsferien afholder vi motionsløb. Efter motionsløbet uddeles der diplomer til alle børn.

December: d. 1. december får vi brev fra nisserne som melder deres ankomst, herefter skal vi finde dem J Hvor er de landet henne i huset? Derudover laver børnene hemmeligheder og julegaver i november /december. I løbet af december holder vi børnejulefrokost og danser nu det jul igen.

Luciaoptog opvises af ældste børnsgruppen, alle forældre er inviteret til forældrekaffe, samt ældste børnenes bedsteforældre. De optræder både formiddag og eftermiddag.

Fotograf: Alle børn og eventuelle søskende, bliver fotograferet ved vores fotograf Thomas Windblad i september.