Mad, måltid - og fødselsdagspolitik

Mad & Måltidspolitik i Sønderled

 

Vores måltid

Handleplan;

 

FØR MÅLTIDET

 

 • Dug på bordet og evt. dækservietter eller bordplaner ligges ovenpå.

 • Go stemning med evt. stille musik. Den voksne er karavanefører og ansvarlig for at skabe et godt miljø omkring måltidet.

 • Børnene skiftes til at vaske hænder i småhold og få tisset af – således de ikke går fra bordet under spisning og derved forstyrrer.  Blebørn skiftes inden.

 • De voksne er gode rollemodeller og klar med deres madpakker, smurt og stillet på bordet.

 • Karklude på stuen eller på bordet klar til at tørre op, hvis der spildes vand.

 • Fra ”jord til bord” emne tages op inden eller under måltidet.

 • Forudsigelighed, samme rutine før måltidet hver dag, for at skabe tryghed og ro.

 • Udviklende fællesskaber, hvor der er gjort pædagogiske overvejelser omkring de faste pladser til børnene.

 

UNDER  MÅLTIDET

 

 • Prioritere tiden , se på det enkeltes barn behov for ekstra hjælp eller tid til at spise i.

 • Et minimum af forstyrrelser og uret sat således vi minimum sidder ved bordet i 30 minutter før der er opbrud. Evt læse en bog højt eller lytte til lydbøger og afslapningsmusik.

 • De voksne spiser sammen med børnene.

 • Faste pladser er med til at skabe ro tryghed og forudsigelighed, både ved frokost og frugt.

 • Børnene bliver givet et særligt ansvar i forhold til at hjælpe med borddækning og hjælpe med at sige ” Så der ro værsgo ”. Vi vokser af gode oplevelser og et særligt ansvar.

 

 

 

EFTER MÅLTIDET

 

 • Vi går alle sammen først ud i garderoben fra kl. 12.00, og derefter på legepladsen.

 • Afslutningsremse efter måltidet ” Nu har vi spist, vi er seje – så skal vi ud og lege” eller ” Nu skal måltidet slutte, vi skal ud og putte”. 

 •  Struktur på stuen i forhold til hvem af personalet går i garderoben, putter sovebørn eller går ud – eller huske at afstemme med hinanden i forhold til hvem gør hvad.

 • Vi prioriterer børnene før det praktiske.

 

 

UDEN OM  MÅLTIDET

 

 • Tage stilling til hvorvidt man må spise det bedste først eller om det er rugbrød altid først.

 • Hele tiden gøre sig pædagogiske overvejelser i forhold til husets værdier omkring stemning og spisesituationen, således det er fagligt pædagogisk arbejde at spise sammen.

 • Indkøbe friske blomster til mødestedet så der er blomster på bordet hver morgen.

 • Indkøbe lyskæde til hyggebelysning evt. med stjerner.

 • Opstartssamtaler hvor vi gør opmærksom på værdier og holdninger omkring vores madkultur i børnehaven.

 • Huske at have fokus på i hverdagen, at børn skal have lov at føle, sanse og undersøge heriblandt også mad.

 • At måden hvorpå barnet spiser på, er barnets bedste bud og det er vores opgave at guide barnet til anderledes vaner.

 • Guide forældrene hvis vi registrere at madpakken indeholder for mange søde sager eller ikke er varieret. Guide i forhold til størrelse på madpakken for stor / for lille.

 • Åbenhed i forhold til pædagogiske overvejelser i forhold til siddepladser og vores værdier vdr. Måltidet generelt.

 • Indimellem ”gøre noget andet” eksempelvis holde skovtur på tæpper på stuen. – tilpas forstyrrelse.

 • God ide med gæster hos hinanden ved frugttid, invitere en særlig ven og have ansvar for sin gæst. På min stue gør vi sådan her …

 

 

 

 

VORES VÆRDIER

 

Selvhjulpenhed

 •  ” jeg kan og jeg vokser ved at kunne ” og selvværdet bliver styrket.

 • Venskaber – i mødet med andre møder vi anerkendelse/fokus på relationer.

 • Hjælpsomhed, drage omsorg og tage ansvar for hinanden.

 

Kultur

 • Den voksen er ansvarlig for at skabe en god stemning og en god tone omkring forskellige bud på madpakker.

 

Fællesskab

 • Fokus på at være en god ven.

 • Fast samling hvor der er fokus på fællesskab

 • Emner hvor børnene bliver øvet og gode til at snakke sammen og på tværs af venskaber.

 • Oplever nærvær, nærhed og hygge omkring måltidet.

 

Udvikling

 • At udvikle nye kompetence / at blive selvhjulpen – selv at kunne hælde vand op.

 • Udvikle og skabe nye relationer / udvikle empati at kunne spejle sig i hinanden.

 

Madoplevelser/madmod

 • Opfordre børn til at smage nye ting

 • Se hvad andre har med på madpakken

 • Hjælpe børn med at udvide deres horisont i forhold til mad. Blive nysgerrig udforske og sanse og smage. Turde smage er ikke nødvendigvis det samme som at kunne lide J

 

Når børnene skal være i børnehaven en lang dag, er det vigtig at der er energi nok til hele dagen. Det betyder, at børnene skal have en madpakke med der primært består brød og grønsager, som jeres barn godt kan lide at spise.

Fødevarestyrelsen anbefaler ikke, at børn under 3 år spiser rå gulerødder, nødder eller anden hård frugt.

Vores erfaring er, at i perioder vil børnene kun have en slags pålæg med. Det er helt naturligt.

 

Madpakken skal være let at overskue og gerne pakket ind på en måde så barnet kan tage lidt af gangen.

 

Da madpakken er et bindeled mellem hjem og børnehaven kan det også være dejligt og hyggeligt, at der er et lille lækkeri med fx ostehaps, figenstang osv.  Pas på at lækkerierne ikke overtager madpakken, så der ikke er plads til andet.

 

Vi har en forventning om, at I som forældre er opmærksomme på at jeres barn får en god madpakke med. Oplever vi at der er problemer med det enkelte barn, tager vi selvfølgelig kontakt til jer, ligesom at I altid er velkomne til at søge råd og vejledning hos personalet.

 

 

FØDSELSDAGE I BØRNEHAVEN SØNDERLED

 

Vi vil vi meget gerne fejre jeres barn her i børnehaven. Det er jer som forældre, som aftaler med stuens personale hvilken dag der passer bedst. Vi tager ikke hjem til fødselsdage fra Børnehaven.

 

Inden jeres barn holder fødselsdagen, laves der et opslag der hænges op på stuen, hvor alle kan se hvornår der holdes fødselsdag. Det er en god ide at skrive hvad i medbringer, så de øvrige forældre ved om det er en stor eller lille madpakke, som skal de smøre til den dag.

 

Snak med stuens personale om det er jer, eller dem der laver opslaget.

 

Fødselsdagsbarnet får en gave fra stuen. De øvrige børn skal ikke medbringe gaver.

I må som forældre meget gerne deltage i fødselsdagen.

 

Fødselsdagen foregår således:

 

 • Vi hejser flaget sammen med barnet.

 • Der står flag ved barnets plads.

 • Vi holder morgensang hvor barnet fejres med at sidde i midten på fødselsdagsstolen. Der synges barnets favoritsange og råbes hurra.

 • Til frokost dækkes der fint fødselsdagsbord på stuen. Det er vores erfaring at barnet gerne vil have noget med til uddeling.

 • I samarbejde med forældrene har vi bestemt, at hvis børnene skal have slik, spises det under festen.

 

Forslag til hvad barnet kan medbringe: Kage, flødeboller, boller eller brød med pålæg, pizza, pølsehorn, frikadeller, pasta, grønsager. Ja kun fantasien kan sætte grænser.... Tag dit barn med i beslutningen – Måske har dit barn en favorit. Ligesom I selv skal vurdere hvad I har tid og overskud til. Det er ikke menuen der er afgørende for en god fest.’

Fødevarestyrelsen anbefaler ikke, at børn under 3 år spiser rå gulerødder, nødder eller anden hård frugt.

 

Hvis man ønsker at holde fødselsdag udenfor åbningstid deltager personalet ikke, og vi appellerer til at der sendes indbydelser ud privat. Ligesom vi opfordrer til, at man som forældre er opmærksom på at man fx inviterer alle piger i ens gruppe eller alle drenge. Det kan også være ens årgang. Det er rigtig hårdt for både barn og forældre at opleve ikke bliver inviteret med.