Behovsåbent

Dage med behovsåbent:

Følgende perioder er omfattet:

- De 3 dage før påske

- Fredag efter Kr. Himmelfart

- Uge 28 + 29 + 30

- Dagene mellem jul og nytår

Det er fra politisk side besluttet at daginstitutioner i Kolding skal holde lukket på ovenstående dage. I princippet er der lukket, men der er mulighed for, at tilmelde sig ved behov. Vi samarbejder med 6 andre institutioner og Kastanjegården i Bramdrupdam er vores faste åbne institution. Her tilbydes pasning af børn fra alle 5 institutioner. Hver institution er repræsenteret i feriepersonalet, men da vi dækker åbningstiden ind gensidigt, vil der ikke være kendte voksne hele dagen. Vi beregner personalenormeringen ud fra de tilmeldinger vi får.. Det er jo ærgerligt at bruge mange timer på børn, der ikke kommer alligevel.

Grundlovsdag og juleaftensdag er der lukket i alle institutioner og der tilbydes ikke alternativer.

Ferieperioder:

I forbindelse med helligdagene, skolernes vinter- og efterårsferie er vores erfaring, at rigtig mange holder fri. Vi beder jer derfor om i disse perioder, at meddele via børneintra om jeres barn kommer eller holder fri. Når vi søger oplysninger om hvor mange børn der møder op, er det fordi det skal bruges i planlægningen af personalets ferie samt arbejdstider de dage.

Vi ser det som et led i vores gensidige samarbejde, at I er med til at skabe et overblik for planlægningen, da det er ærgerligt at "spilde" personaletimer, der med stor fordel kan bruges på andre tidspunkter, fordi oplysninger om børnefremmødet ikke er i orden.