Mobbepolitik

Mobbepolitik

Mobning er systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, hvor denne er tvungen til at opholde sig. Det er altså en gentagende udstødelse fra fællesskabet og det påvirker både dem, der mobber og den det går ud over. Det handler om, at mobning ikke er en sag mellem to børn, men det drejer sig om hele børnegruppen, fællesskabet og det at være en del af en gruppe.

Vi er opmærksomme på, at støtte og se det enkelte barn ud fra dets forudsætninger, baggrund og udvikling. Vi griber ind overfor den der bliver mobbet og den som mobber, og i et samspil med den voksne, der griber ind og er gode rollemodeller skal børnene ikke udvikle "overlevelsesstrategier", men har ro og tryghed til udvikling og læring.

I vores mål og værdier for arbejdet i børnehaven lægger vi vægt på følgende:

· At vi sammen har fokus på, at vise respekt for andre og tage hensyn.

· At alle er en del af et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden ud fra de forudsætninger vi har.

· Personalet har ansvaret for at opstille alderssvarende og individuelle krav og udfordringer, der passer til børnenes udviklingsniveau, samt at være tydelige voksne, der giver børnene faste holdepunkter og gode rutiner i en ramme, hvor børnene får mulighed for at være medbestemmende og aktive alt efter alder og udvikling.

· Vi opstiller sammen med børnene rammer, hvor vi hjælpes ad og tager os af hinanden, taler pænt til hinanden, fortæller positive historier om hinanden, tager godt imod nye børn, så alle føler de hører til fællesskabet og bliver anerkendt.

Det er de voksne, der er forudsætningen for den gode børnegruppe. De voksne må forholde sig aktivt til det, der udspiller sig i gruppen og til det enkelte barn og påtage sig voksen-lederskabet. Et eksempel på dette kan være, at den voksne ser, at et barn har svært ved at komme ind i gruppen og lege med de andre børn, så tilrettelægges der lege, ture eller aktiviteter sammen med den voksne, der giver barnet hjælp og mod til at komme i gang.

Vi vil løbende arbejde med mobning via forskelligt materiale " fri for mobberi " og "trin for trin " – se på vores målsætninger og arbejdet med dem i praksis med konkrete eksempler fra hverdagen, med de voksnes samspil med børnene og børnenes relationer i gruppen.