Ældstebørns folder

Ældstebørnsgruppen

Så er dit/jeres barn startet i ældstebørnsgruppen. Rigtig mange af børnene har set frem til og glædet sig til at deltage i denne gruppe, hvor vi tilrettelægger aktiviteter samt sætter krav til barnet således at vi giver dem den sidste ballast inden de skal i skole.

 

Fælles for dem alle er, at både børnene og jer forældre, skal starte på et helt nyt kapitel i jeres barns liv.

Et liv med mange spændende udfordringer.

Meget læring mindre leg og øget krav til barnets selvstændighed og selvhjulpenhed.

I ældstebørnsgruppen forsøger vi at styrke børnene til den verden der venter dem.

Da det er et fælles ansvar, har pædagogerne i ældstebørnsgruppen i det følgende, skrevet hvordan vi vil arbejde med børnene og hvordan I derhjemme kan være med til at hjælpe dit/jeres barn på vej.

Husk "Rom blev ikke bygget på en dag". Nogle er hurtige, og andre skal have lidt mere tid, men vi skal nok nå i mål.

Der vil i løbet af efteråret blive et tilbud om en samtale der omhandler jeres barn og de tanker vi har omkring skolestart.

Der vil blive informeret løbende på Intra og i Hjertet.

Rigtig god fornøjelse

Hvad arbejdes der med:

Da vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner vil det være overskrifterne og det der er udgangspunktet for den måde der arbejdes på.

Natur og naturfænomener:

Hvad gør vi:

Tager på tur ud af huset - Vi snakker om hvordan vi behandler naturen/hvordan man begår sig i den.

Vi følger med i de 4 årstider ved at se på dyre og plantelivet.

Hvad kan i som forældre gøre:

Gå på opdagelse i naturen/haven.

Snakke om og følge med i de forskellige årstider.

 

Sprog:

Vi gør meget ud af, at de kan skrive deres eget navn, på tegninger m.m.

Vi har lavet en bog med et billede af hvert barn, hvor der ved siden af er påført deres navn med store og små bogstaver.

Vi evaluerer mundtligt, hvad vi har lavet, når vi har oplevet noget sammen.

Vi benytter kollektive beskeder, ved at give flere opgaver ad gangen.

Vi arbejder med tal, ved at hvert barn har deres egen taske med nummer på – at hvert barn skriver deres egen alder på tegninger – vi tæller hinanden når vi er på tur.

Vi bruger morgensang til, at børnene kan optræde med noget, de er særligt gode til eller vil vise/fortælle om f.eks. tabt en tand, fået en hund etc.

I konfliktløsning snakker vi om kropsprog – hvordan ser man ud når man er sur, glad, ked af det, vred, bange etc.

Vi læser historier/rim og remser og ofte tegner børnene dertil.

 

Hvad kan i som forældre gøre:

Synge og læse med barnet.

Snakke om hverdags ting og være lyttende.

Arbejde med begreber, f.eks. et æble er en frugt, en sofa er et møbel osv.

Personlige kompetencer:

Hvad gør vi:

Vi øger kravene til, at være selvhjulpen og selv bedømme f.eks. hvilket tøj skal vi have på, hvad skal vi have i tasken, når vi skal på tur.

Selv huske hvilket nr. han har til taske og drikkedunk når vi skal på tur.

Vise respekt og omsorg for andre, f.eks. ved selv at finde en hold-i-hånd-ven, ved at spørge hinanden om hjælp f.eks. når børnene skal have et forklæde på.

Vi lader børnene gå hånd i hånd - vi som voksne går ved siden af og støtter op.

Vi øger kravene i forhold til toiletbesøg. Børnene i løbet af året lære at tørre sig selv – vi hjælper hvis det nødvendigt.

Hvad kan i som forældre gøre:

Give barnet små ansvarsopgaver f.eks. ved at bære deres taske, sætte madkassen i køleskabet osv.

Øge kravene så barnet bliver så selvhjulpen som muligt – skoleparat!

Sociale kompetencer:

Hvad gør vi:

Øver os i at udsætte eget behov.

Selv prøve at løse konflikter – eller bede om hjælp til det.

Respektere og tage hensyn til både sig selv og andre.

Modtage en kollektiv besked, med op til flere krav.

Øver os i at etablere og vedligeholde venskaber.

Overholder regler i spil og leg.

Hvad kan i som forældre gøre:

Lade barnet hjælpe med de daglige pligter.

Inviterer kammerater hjem og lege.

Spille et spil med barnet og evt. flere spillere.

Krop og bevægelse:

Hvad gør vi:

Vi tager på tur i naturen og udfordrer vores krop motorisk.

Vi maler/tegner med forskellige materialer, øver os i at klippe efter linjer og former.

Vi skriver vores navn og øver os i at holde på en blyant.

Hvad kan i som forældre gøre:

Hvis det er muligt, lade barnet gå eller cykle i børnehave.

Give barnet legemuligheder, der stiller krav til kropslig udfoldelse.

Lade barnet bruge blyant og saks.

Kulturelle udtryksformer og værdier:

Besøge lokale kulturelle steder. Eks. Trapholt, Koldinghus.

Vi deltager i fælles arrangementer i Kolding.

Vi er kreative. Eks. når vi har været på tur, tegner de, hvad de har oplevet.

Hvad kan i som forældre gøre:

Tage på biblioteket, Nicolai for Børn eller besøge andre kulturelle steder.

Hvis I har spørgsmål til ovenstående er I altid velkomne til at spørge.

Vi glæder os til at være sammen med jeres børn

Venlig hilsen

Mette H. (Pusterummet), Jacob (Byggepladsen) og Charlotte S (Farveladen)