Medicin Politik

Retningslinjer for medicingivning.


Syge børn må ikke møde i dagtilbud og ved akut sygdom skal forældrene snarest muligt sørge for, at barnet bliver hentet.
Medicingivning bør så vidt muligt foregå i hjemmet udenfor det tidsrum, børnene er i dagtilbud.
Ved kronisk eller længerevarende sygdom, kan det være nødvendigt, at give medicin flere gange i løbet af dagen. I situationer hvor barnet har brug for medicin i det tidsrum, hvor det opholder sig i dagtilbud, skal det altid være lægeordineret medicin, stilet direkte til barnet, i original emballage og forsynet med tydelig dosering.